“Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници и молете се за него Господу….” (Еремия 29:7)

“Важността да достигнем големите градове е все още пред мен. От много години Господ ни подтиква да извършим тази работа и все пак виждаме сравнително малко свършено в големите центрове на населението. Ако не се захванем с тази работа по решителен начин, Сатана ще умножи трудностите, които няма да е лесно да бъдат преодолени. Ние сме изостанали във вършенето на работата, която трябваше вече да е извършена в тези дълго пренебрегнати градове. Делото сега ще бъде по-трудно, отколкото щеше да бъде преди няколко години. Но ако поемем работата в Името на Господа, преградите ще бъдат съборени и решаващи победи ще бъдат наши. – Служене за градовете, стр. 25 ориг.

Въпроси за сърцето: Болшинството от населението живее в градовете. Докато се молим Бог да ни покаже кога да се преместваме в провинцията, не трябва да пренебрегваме работата в градовете. Милиарди се намират като в капан със зависимостите, шума, развлеченията и начина на живот в градовете. Молете се Бог да възложи в сърцето ви грижа за служене в градовете. Може би Той ви призовава да започнете с „център на влияние”, бизнес с духовна насоченост, за да се достигнат изгубените души в градовете на света? Или може би сте призован вие и вашата църква да се ангажирате в цялостно достигане на хората във вашия град чрез различни служения. Защо не помолите Бог да ви покаже как най-добре да служите на хората във вашия град?

Повод за прослава: Грант Л.: За да могат да бъдат компенсирани загубените дни в училищата, правителството на Южна Африка увеличи учебната седмица на 6 дни, включително и съботните дни. Конференцията на съюзите в Южна Африка апелира към правителството да позволи на учащите се АСД да бъдат освободени от всички класове в събота и правителството се съгласи на това. Славим Бог, че послуша молитвите ни!
Далмас О.: Слава на Всемогъщия Бог, защото е верен на Своите обещания! Работя като колпортьор в Кения. Преживях Божиите благословения през време на пандемията. Продажбите нараснаха през месец март и тенденцията продължава!
Аманда М.: Кореспондирам с американски войници във военна зона. Споделям 100 дни на молитва с тях и виждам как Бог работи в сърцата им и какви решения вземат.
Анонимен: Откакто си спомням баща ми беше алкохолик. Като семейство сме се молили Господ да го освободи от това робство и Той наистина го направи. Баща ми също участва в сесиите от 100 дни на молитва и дори с ентусиазъм води молитвена сесия.
Получихме доклади от малки деца с голям ентусиазъм участващи в молитвените събрания по целия свят! Слава на Бог, Духът Му работи чрез тях!

Призив за молитва:

  • Молете се за вашия град и за градовете по света, които все повече заприличват на Содом и Гомор. Молете се Бог да помогне на вас, семейството ви и вашата църква да основете центрове на влияние, служения и различни пътища за достигане на милионите, които бродят в тъмнината на градовете.
  • Молете се за магазина за здравословни храни в Латвия, който бе открит от млад инженер, който напусна работа си, за да работи на пълно работно време в това, което той нарече бизнес евангелизация. Молете Бог да благослови този бизнес да създава връзки с обществото и да помага на клиентите да гладуват за храна, която ги води към вечен живот. Молете се за всички центрове на влияние по света и за много повече адвентисти да започнат мисионски насочен бизнес.
  • Молете се за дейността на смути бар в Ождън Юта, който достига младите хора там. Молете се за успех и това служене да намери почва в много места по света.
  • Молете се за Вибрънт лайф медикъл енд уелнес клиник в Бангалоре, Индия, която предлага природни лекарства за хронични болести, като високо кръвно налягане, наднормено тегло и диабет. Молим, искайте Бог да излее Духа Си над персонала, така че Неговата любов да изтича чрез тях към хората на които служат.