“И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.” – Откровение 14:6

“Бог ви нарежда да се хванете с едната ръка, вярата, за Неговата мощна десница, а другата ръка, любовта, да протегнете към загиващите души. Христос е пътят, истината и животът. Следвайте Го. Не вървете след плътта, а след Духа. Живейте като Него. Това е Божията воля – вашето освещение. Делото, което трябва да извършите, е да вършите волята на Този, Който поддържа живота ви за Своя слава. Ако работите за себе си няма да имате никаква полза. Да работите за доброто на другите, да се грижите по-малко за себе си и по-усърдно да посвещавате всичко на Бога е приемливо за Него и ще ви бъде върнато чрез богатата Му благодат.” – Свидетелства към църквата, стр.140.

Въпроси за сърцето: Адвентистите от 7-я ден имат уникален пророчески призив да разгласяват трите ангелски вести към целия свят, в подготовка за Второто идване на Христос. Тези вести могат да бъдат резюмирани като: 1. Бог е вашият Творец, вие сте обичани и желани от Него. Приемете Неговия дар на благодат и съдът ще бъде във ваша полза. 2. Този свят с всичките му организирани срещу Бога системи, е корумпиран, неблагонадежден и паднал. Доверете се единствено на Бога. 3. Сатана, причинителят на всичката смърт, мизерия, себелюбие, болка, грях, и всички, които прегръщат Неговите измами, ще бъдат унищожени скоро, за да бъде възстановена правдата и любовта във Вселената. Само тези, които поставят доверието си в любещия Спасител Исус Христос ще бъдат спасени завинаги и преобразени в нов образ, който отразява несебелюбивата любов на Бога.

Желаеш ли да направиш всичко, което е в способностите ти, за да достигнеш този изгубен свят с Божията любов и вестта на покаяние, спасение и съд? Ще светиш ли като Христов представител в тъмния свят? Ще застанеш ли твърдо да живееш, да говориш, да се грижиш, да благославяш и обичаш, прегърнал пророческата си идентичност като АСД?
И ако не си АСД, твое ли е желанието да се присъединиш към Божието движение на последното време, да бъдеш кръстен и ангажиран в мисията за Исус?

Повод за прослава:

Дж. С.: Бог е извършвал чудеса в отговор на молитвите ни. Хора са били освободени от демони и магьосничество и много са били излекувани от духовни и физически болести.
Вивиан Х.: Слава на Господа, че през тези 100 дни на молитва Той ни позволи да започнем малка група в нашия дом със съседите ни и те се запознават с Исус.

Чедуик А.: Бебето ми, момченце, почти умираше от задушаване. Пулсът му падаше и в един момент не можеше да диша. Всички изпаднахме в паника и се чудехме какво да правим. Тогава си припомних четивото от 100 дни на молитва за този ден (Да гледаме на Исус) и се молехме за неговия живот. Бог ми даде тихо убеждение, че то няма да умре. Можехме да направим кардиопулмонална реанимация. След 15 минути без признаци на живот, то започна да диша. Накрая го заведохме в болницата, където бе стабилизирано. Славя Бог че го спаси!

Т. Е. : Бях богато благословена през 100 дни на молитва. Молех се за брат ми, който се беше отделил от Бог и Неговото семейство преди 7 години. Дори не присъства на моята сватбена церемония. Чудно, брат ми се върна у дома в тези 100 дни на молитва. Той изповяда греховете си и сега е напълно посветен на Божието дело!

Орусосо А.: През 100 дни на молитва аз и съпругът ми молехме Господа да въздейства върху сърцата ни, семействата и приятелите да бъдат достигнати и да ги подкрепяме по време на кризата. Въпреки, че бизнесът ми пострада финансово от изолацията през месец март, ние достигнахме толкова, колкото ни беше позволено през различните времена в рамките на периода. По-рано тази седмица бях подтикната да прегледам финансите си, само за да открия, че въпреки всички разходи за дневни издръжки, увеличени сметки и помощи за други, финансите ми не са пострадали негативно, от което се боях. Да бъде слава на Бога!

Призив за молитва:

  • Молете се Бог да помогне на вас и семейството ви да прегърнете изцяло пророческата, адвентна, мисионска идентичност от Откровение 14 глава.
  • Молете се за сърце, което е готово да отиде в мисионско поле, независимо дали това е в родната или чужда страна.
  • Молете се за всички, които още страдат от корона вируса. Молете се за изцеление и за край на пандемията.
  • Молете се за подвижната клиника в Сан Франциско, която е на разположение на църквата, за да осигурява безплатна стоматологична и очна помощ, плюс безплатен медицински преглед. Молете Бог да благослови пациентите с физическо и духовно изцеление.
  • Молете се за лицата, които са отложили решението си да бъдат кръстени. Молете се те да бъдат пропити с любов към Исус и да вземат цялостно решение да Му се предадат.