Всеки, който ползва интернет банкиране може да внесе своя десятък директно на сметката на Съюза: Банка ДСК IBAN: BG08STSA93000001433315  BIC код: STSABGSF

Призоваваме тези, които не ползват интернет банкиране да събират своите десятъци и доброволни дарения до момента, в който ще могат да ги внесат лично в църквата след отмяна на извънредното положение.