„А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, а като дълг.“ Римляни 4:6

Ако искате да произвеждате ябълки, най-доброто нещо, ко­ето трябва да направите, е да намерите отнякъде ябълково дърво. Така е и ако искате да произвеждате правилния вид плод на християнския живот. Най-доброто, което трябва да направите, е да станете християнин. Помнете, че ябълковото дърво ражда ябълки, защото е ябълково дърво, и никога ЗА ДА БЪДЕ такова. Така и християнинът прави онова, което е право, понеже Е християнин, и никога ЗА ДА БЪДЕ христия­нин. Проблемът на толкова хора днес е, че те се опитват да вършат онова, което е право, за да бъдат християни.

Следователно каква е истинската вяра, която действа? Най-добре вярата се дефинира като доверие. Въпросът е как да се научим на такова? Ние свикваме да се доверяваме на някого другиго, когато го познаваме. И всъщност обикновено не се доверяваме на никого, докато не го опознаем. Бог е напълно достоен за доверие. Но никога няма да повярвате на това, до­като не Го опознаете. Ако Го познавате, ще Му се доверявате и ще Му се доверявате спонтанно. Ако не познавате Бога, няма да Му се доверявате. Винаги, когато видите една личност да дава симптоми, че не се доверява на Бога, с това тя само изявява факта, че не познава Бога.

Когато наистина осъзнаете какво представлява християн­ството, ще разберете, че то включва познаването на Исус Хрис­тос. Има много изповядващи се за християни, които ще са против тази точка и ще кажат: „Не, благодаря. Аз искам религия, искам християнство, в което мога да направя нещо за себе си. Толкова е унизително да дойдеш при Исус и да кажеш: „Господи, предполагам, че си прав. Предполагам, че не мога да направя нищо. Бих искал да възложа всичко на Теб!“

Но как става това? Ето предписанието. Отделяйте си време да бъдете сами в началото на всеки ден, за да търсите Исус чрез Неговото слово и чрез молитва. Това е всичко, което можете да направите за предаването на волята си, за да бъдете християни. Няма нищо друго, което можете да направите, за да бъдете такива. Ако не направите това, не сте християни. Всичко, което сте, е един външно добър  човек. А има много подобни хора в църквата, които не познават Бога, които всъщност съвсем не ги е грижа за Господ Исус Христос. Бог ви кани да бъдете нещо повече, отколкото просто човек, който живей добър живот. Той ви кани да познаете Неговото присъствие сила в живота си днес, всеки ден. Ето това е християнство.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден