Защото Твоята милост е по-велика от небесата и Твоята вярност стига до облаците. “ Псалм 108:4

В селцето Витания живели две жени – Мария и Марта – с брат си Лазар, който явно изкарвал прехраната на семейството. Бащата и майката трябва да са били починали. И двете жени били добре известни, но Мария била по-общителна от Марта. Тя се чувствала на ти с тълпата. Всеки я обичал. И независимо дали имало банкет или църковна трапеза, била винаги там, за да накара хората да се чувстват като у дома си.

Един от църковните водачи на име Симон започнал да за­белязва Мария по специален начин. Решил дълбоко в себе си, че ще се запознае по-добре с нея. И го направил. Отначало тя не подозирала нищо. Била приятелски разположена към всеки го. С помощта на злия враг на човека Симон успял малко по малко да я въвлече в грях. Тя не можела да се крие вечно и постепенно станало известно в града, че е „разпусната“ жена. Нещата станали толкова непоносими във Витания, че Мария опаковала малкото си вещи и напуснала града. Тръгнала надо­лу по планината Мория и стигнала до един град, наречен Магдала. По-късно станала известна като Мария от Магдала или Мария Магдалина.

Там започнала да изкарва „лесни“ пари. В края обаче това се оказало не толкова лесно. Тя намерила хора, които имали желание да й платят цената. И колкото и да е странно, дори намерила известен прием сред тези хора, които станали нейни приятели и се връщали при нея отново и отново. Но товарът тежал все по-тежко и по-тежко на раменете й. Открила, че лес­ните пари се превръщали в горчивина.

Веднъж един пътуващ проповедник дошъл в града. Застанал на улиците на Магдала и започнал да казва на хората неща, които те никога не били чували дотогава. В онези дни никой не приемал бирници, блудници и крадци. Но Исус казал: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, всички, които носите тежък товар, и Аз ще го облекча, ще ви дам почивка.“ Почивка? За Мария, която лежала будна нощем? Тя чула думи като „Който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя“ (Йоан 6:37).

За първи път в живота си зърнала нещичко от истинския характер на Бога – от Неговата любов, която била разкрита чрез Исус – и разбрала, че Бог ще я приеме. Нямало нужда повече да бяга от един Бог, от Който се бояла.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден