„И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен.“ Отец. (Матей 5:48)

Бог бе дал на Данаил и неговите другари познания и умения във всяка наука и мъдрост, а Данаил освен това разбираше всякакви видения и сънища. По това време Вавилон бе най-великата империя в света. Бог позволи Данаил и другарите му да бъдат отведени в плен, за да могат да занесат на царя и благородниците от Вавилон познанието за единствения истинен Бог, Творец на небето и земята. Бог направи така, че Данаил да придобие благоволението на началника на скопците чрез изрядното си поведение, пред този висш вавилонски сановник той изявяваше страха от Бога. Учещите заедно с него в царския университет никога не видяха в живота му нещо, което да ги подведе в невярна посока. Онези, които отговаряха за Данаил го обичаха, защото той разнасяше около себе си благоуханието на Христовия характер…

Бог сътрудничи и помага на човешките усилия. Данаил спокойно би могъл да каже: “Но да, разбира се аз трябва да приема храна, каквато царят е наредил”, но вместо това той реши да се подчини на Бога и затова Бог веднага започна да му помага. Когато и вие решите твърдо да се подчините на божествената заповед,

Бог ще ви подкрепи и ще ви направи да свидетелствате за онова, което небето напълно одобрява…

Вие не знаете в какво положение ще бъдете поставени. Бог може да ви използва така както Данаил, за да занесете познанието за истината до силните на земята. От вас зависи дали ще приемете това познание и умение, защото Бог може да ви даде нужното за цялото ваше учение. Той може да ви помогне да приспособите себе си към онази страна на следването, която вие сте избрали . Нека вашата първа грижа бъде да изградите правилни отношения с Бога. Бог иска от вас да свидетелстване за Него. Той иска да вървите в прави пътища. Когато сторите това Той ще ви даде мъдрост, умение и разум. Ще напредвате крачка по крачка, защото Бог не иска да стоите на едно място. Той желае да тичате в пътищата на Неговите заповеди и непрекъснато да се движите напред и нагоре.

В Божията ръка се намират нишките на нашия живот. Той познава всички помисли на сърцето и всяко наше деяние. Затова стремете се да живеете в хармония с Него. Търсете постигането на един висок стандарт… Ще ви помагат небесни ангели; нещо повече, сам Исус ще ви бъде помощник. Князът на живота, повече от всеки друг е заинтересован от вашето спасение. Можете да Му окажете тази чест, като покажете колко много цените онова, което Той е направил за вас. Можете да Го прославите и да зарадвате ангелите, като изявявате чрез начина си на живот, че Той не е умрял напразно. Бъдете твърдо решени да заслужите срещу името ви в небесните книги да бъде изписана думата „победител”. Тогава ще изчезне всяко недоволство и нещастие. Сърцата ви ще се изпълнят с мир и радост в Святия Дух.

People photo created by jcomp – www.freepik.com