След серия от предевангелизационни мероприятия, които бяха обявени в секцията със съобщенията, кулминацията бе поставена с концерт в Аула на ИУ Варна. Мероприятието се проведе под мотото „Живей с музика“. Участници бяха хористите и инструменталистите от национален ансамбъл за християнска музика „Гласът на надеждата„.

Репертоарът традиционнно се отличаваше с богата духовна насоченост, включваща разнообразни по стил, динамика, аранжимент и звучене християнски произведения. Залата отново бе запълнена и публиката си изиска полагащия ѝ се бис – „Слава на Господа, слава“ – авторска песен в народен стил от диригента Веселин Василев.

Ако разчитаме, че музиката е способна да провокира интерес към нематериалните екзестенциални измерения, след невероятния концерт бихме могли да разчитаме на пълна зала и по време на предстоящите семинарни срещи следващата седмица с п-р Робърт Уегли в Дворец на културата и спорта, гр. Варна.