На 26-ти септември Адвентна църква „Варна-Център“ планира провеждане на богослужение на открито или т.н. зелена събота.

Къде: на поляна в района на гората над гр. Аксаково. Вижте картата в края най-долу. Над отбивката към поляната преминава далекопровод, който може да ви служи за маркер (ако идвате ОТ Аксаково, това ще бъде втория далекопровод). След като завиете към поляната веднага се завива на ляво и се кара покрай ожънатата пшеничена нива. Почти в края на нивата (преди блока със слънчоглед) се завива на дясно и се кара, докато се стигне до мястото на срещата. През определено разстояние по дървета и храсти ще има ленти, които да показват пътя.

Програма:
9:30-10:30 – дискусия по групи върху темата на урока
10:30 – 10:45 – кратка пауза
10:45-11:30 – библейска вест
11:30 – пикник за тези, които желаят да останат

Какво да си вземем:
– нещо удобно за сядане (постелка, неопрен, сгъваем стол или др.);
– питейна вода;
– храна, ако желаете да останете за пикник
– добро настроение ☺

Важно!
– Молим да следите информацията до последния ден. Зелената събота няма да се осъществи ако има ограничения поради епидемичната обстановка или в случай на неподходящи метеорологични условия.
– Молим по време на зелената събота да се спазват противоепидемичните мерки за срещи на открито.
– Богослуженията в църковната сграда продължават да се провеждат, както до сега.
– Няма организиран транспорт до мястото на срещата. Можете да се свързвате помежду си за уговорки за превоз.

Отговорник на събитието: Благовест Петров. Тел: 0883459852