На 18 юли Адвентна църква „Варна-Център“ планира провеждане на богослужение на открито или т.н. зелена събота.

Къде: на поляна в района на гората над гр. Аксаково. Вижте картата по-долу. Над отбивката към поляната преминава далекопровод, който може да ви служи за маркер. След като завиете към поляната веднага се завива на ляво и се кара покрай ожънатата пшеничена нива. Почти в края на нивата (преди блока със слънчоглед) се завива на дясно и се кара, докато се стигне до мястото на срещата. През определено разстояние по дървета и храсти ще има ленти, които да показват пътя.

 

Програма:
9:30-10:30 – дискусия по групи върху темата на урока
10:30 – 10:45 – кратка пауза
10:45-11:30 – библейска вест
11:30 – пикник за тези, които желаят да останат

Какво да си вземем:
– нещо удобно за сядане (постелка, неопрен, сгъваем стол или др.);
– питейна вода;
– храна, ако желаете да останете за пикник
– добро настроение ☺ 

Транспорт:
Координатор за транспорта: Благовест Петров.
Всички, които планират да отидат с автомобил и имат свободни места, са замолени да се свържат с координатора и да заявят колко души могат да вземат.
Всички, които имат нужда от транспорт, да се свържат с координатора, който ще ги свърже с тези, които имат свободни места в автомобилите си.
Важно е да се уточни, че няма организиран транспорт.

Важно!
– Молим да следите информацията до последния ден. Зелената събота няма да се осъществи ако има ограничения поради епидемичната обстановка или в случай на неподходящи метеорологични условия.
– Молим по време на зелената събота да се спазват противоепидемичните мерки за срещи на открито.
– Богослуженията в църковната сграда продължават да се провеждат, както до сега.

Отговорник за събитието: Благовест Петров. Тел: 0883459852