А в последния денр великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: „Ако е някой жаден, нека да дойде при Мене и нека пие.“ Йоан 7:87

Ед не се чувствал добре. Устата му пресъхвала, устните му се напуквали, толкова бил замаян понякога, че често припадал. И когато се случвало това, го обезкуражавало.

Решил да отиде на лекар. Не искал да се чувства така през останалата част от живота си. След като го изслушал, лекарят поклатил глава:

– Ед, проблемът ти е в това, че си жаден! Много е просто.

Ед се поуспокоил.

– Какво да направя? – попитал.

Събеседникът му се облегнал на стола.

– Първо, трябва да решиш какво те притеснява най-много. Сухата уста, напуканите устни, или? Да кажем например, че си притеснен от напуканите устни. Започни с тях, докато се излекуват. След това насочи вниманието си към следващия проблем. Използвай волевата си сила. Това е ключът.

Ед се прибрал у дома и, след като повторил няколко пъти „Не искам да имам напукани устни“, дори се почувствал още по-зле. Отишъл при друг лекар, който бил много отзивчив.

– Не мога да разбера защо колегата ми не ти е казал – възкликнал той, – че щом си жаден, се нуждаеш от вода.

– Вода? – попитал Ед. – Това звучи добре. Откъде мога да си взема?

– От кладенеца – бил отговорът.

Ед излязъл, опитал се да изкопае кладенец. Скоро изпаднал в колапс. Било явно, че ще умре, преди да е готов. Но тогава чул добрата новина. Вече имало изкопан кладенец. Всичко, което трябвало да направи, било да отиде при собственика и да приеме дара му. Сега той обикаля и разказва на всички добрата вест.

Колко от нас в своя християнски живот са прекарали безплодно време, опитвайки се да победят греха и да получат водата на живота! Докато са разбрали, че правилното направление на волята им е да дойдат при Исус, Който отправя поканата: „Нека всеки, който е жаден, да дойде! И който иска, нека пие даром от водата на живота!“ По този начин ще открием победата, която сме се опитвали напразно да постигнем със свои сили. Не е необходимо да копаем кладенец – той вече е изкопан. Всичко, което трябва да направим, е да отидем и да приемем богатствата на Божията благодат.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден