Писмо до църквите
Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден

Скъпи сестри и братя,

Настоящото писмо цели да представи настоящото развитие на въпроса относно подготвяния законопроект за изменение на Закона за вероизповеданията, реакцията на вероизповедания и засегнати организации спрямо него, както и нашата възможна реакция като членове на Църквата на адвентистите от седмия ден.
„С доклад на председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека на 19.10.2018 г. в Народното събрание е внесен Общ законопроект за изменение и допълнение на Закон за вероизповеданията:
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78067/

Общият законопроект е на практика почти механична компилация от двата внесени през май законопроекта: този на ГЕРБ, ДПС и БСП и вторият – на коалицията Обединени патриоти. По същността си Общият законопроект е точно толкова ограничителен, противоконституционен и в противоречие с международното право и принципите на демократичното общество, колкото и двете начални предложения“.

Това е извадка от публикация от адвокат Виктор Костов (който е упълномощен да представлява становището на СЦАСД във връзка с подготвяния законопроект за изменение на Закона за вероизповеданията) на сайта на проект „Свобода за всеки“ – http://svobodazavseki.com/…/item…/user/63-виктор-костов.html 

В понеделник, 5 ноември, адв. д-р Виктор Костов се срещна с народен представител от Русе, член на Правната комисия в парламента, и с група русенски протестантски пастори. И на двете срещи адв. Костов докладва крайно опасната същност на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (ЗИДЗВ), по отношение на основни човешки права и демократичната основа на българското общество.

Оценката на ситуацията от всички страни в срещите беше, че поради напредналата фаза на прокарване на  противоконституционното законодателство към настоящия момент най-ефективна мярка за защита на правата и свободите на вярващите е тяхното упражняване на правото на мирен публичен протест.

В тази връзка в 13:00 ч. в неделя, 11-ти ноември, евангелско-протестантски общности ще проведат митинг пред парламента в София. В Русе подобно събитие е планирано за същия ден. Такива митинги се организират и в други градове. На митинга в София ще бъдат организирани и събрани всички подписи в подкрепа на Декларацията срещу ЗИДЗВ. (Все още е възможно присъединяването към Декларацията онлайн или в писмен вид.)

Насърчаваме членовете, които имат възможност, да се включат в тази инициатива. Освен това тези, които не могат да участват в тези прояви, но желаят да изразят позиция, могат да направят това и от следния линк: https://www.peticiq.com/204624 като подпишат петицията, която ще бъде внесена в Парламента. Този линк, както и горният отварят една и съща интернет страница – тази на петицията.

Очаква се и засилване на международния натиск върху българските институции срещу ЗИДЗВ, с оглед възможното погазване на основни човешки права, ако законопроектът се приеме от парламента на второ четене.

Отговорник отдел „Религиозна свобода“: п-р Цанко Митев
Секретар на СЦАСД: п-р Милен Георгиев