„Но ако някому от вас не достига, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.“ Яков 1:5

Ако искате да узнаете разликата между християнството и другите религии, не е необходимо да си купите книга, разглеждаща световните религии или да преминете курс, свързан с интересуващия ви предмет. Трябва само да насочите вниманието си към един факт. Повечето религии са основани на тезата, че човек може по някакъв начин да спаси себе си, единствено християнството отстоява нуждата на човечеството от Спасител, понеже то не можо да осигури своето спасение. Нo ни е необходима мъдрост отгоре, за да достигнем и да приемем този факт.

В Kоринтяни 1:30 се казва, че Исус е нашата мъдрост. Някои смятат, че се има предвид Исусовата вменена правда, а не придадената. Разбирате ли каква е разликата между тези два термина? Вменената правда означава, че имаме на небето на свое разположение нещо, което ни е приписано. Докато придадената се отнася за този дял, който става част от живота ни. Обещаната Божия мъдрост за вменена ли трябва да и смятаме? Тогава тя няма да струва много, нали? Нашият стих казва: „Ако някому не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро… и ще му се даде.“

Това е важно, като имаме предвид и другите три дара, споменати в Kоринтяни. Исус е „за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление“. Те не само са оставени на разположение, но и включват работата на Бога в нас. Подобно на мъдростта, която ни се дава чрез Христос, получаваме правдата и т.н.

Исус е нашата мъдрост в разбирането ни на спасението, оправданието, освещението и изкуплението. Оправданието преживяваме, когато дойдем при Него, освещението – когато останем при Него, а щом бъдем с Него при Второто му идване, ще участваме и в прославянето. Тези три аспекта са части от спасението и са дарове от Исус, които получаваме, поддържайки връзката си с Негo.