„Кой е като Йеова, нашия Бог, Който обитава на високо!“ Псалм 113:5

Един ден Исус отиде в града Витания. Там срещна човека, който въведе Мария Магдалина в грях Симон – окаяния Симои – сега жертва на проказа. Ние бихме го оставили да страда там настрани от пътя. Той не заслужаваше излекуване! Но същата сила, която изхвърли демоните от Мария и възкреси Лазар от мъртвите, очисти и Симон от проказата. И Исус го излекува, преди той да Го бе приел като Месия, като свой Господ и Спасител или като каквото и да било!

Това чудо създаде истински проблем за Симон, защото един фарисей, един законник, който е навикнал да спечелва сам всичко, което получава в живота, е притиснат до стената, щом някой му даде нещо даром. Виждаме го да лежи буден през нощта, виждаме Го да ходи по плюшените килими през деня, опитвайки се да прецени какво да направи. Не можеше да ус­тои – на него му е било дадено нещо.

Накрая го осени блестяща идея – той ще се отблагодари на Исус. Вярно, нямаше шанс да спечели онова, което Христос му даде, но пък щеше да му Го плати. Затова планира огромен банкет в Негова чест. Там реакцията на Исус спрямо помазването на нозете Му от Мария му даде основание да оправдае своето отхвърляне на Христос.

Точно в този момент Исус се обърна към Симон и каза: «Симоне, имам нещо да ти кажа.“ И стомашните мускули на Симон се стегнаха. Чул беше за този Човек – този Човек, Който можеше да чете мислите на хората. Вцепени се. Очакваше да бъде унижен в собствения си дом, на собствения си пир пред всички. Беше започнал вече да изпитва болката от смущението, когато Исус по един мил и нежен начин просто му разказа малка история – история, която само Симон можеше да разбере, но разбра ли я някога?! Тя навлезе дълбоко в сърцето му и за из­вестно време се видя такъв, какъвто бе в действителност. Видя се в присъствието на Един, Който знаеше какъв всъщност бе, но Който все още го обичаше, Който проявяваше доброта, бла­гост и нежност, като не смъкна пред всички маската от лицето му. Сърцето му се съкруши и той бе обърнат там, точно на собствения си банкет. Исус спечели и Симон!

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Aaron Burden on Unsplash