„И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина 1Йоано6о 3:5 

Някой написал книга за това, как да живеем победоносен християнски живот. На корицата авторът е представен като „незнайният християнин“. Когато го видях, се зачудих какво се опитва да ми каже. Как да живея победоносен християнски живот като непознатия християнин? Как го е постигнал? Как може поначало някой да го постигне?

Когато говорим за победоносния живот, нямаме предвид победата над незнайния грях. Това е изцяло Божи дял. Как можем да направим нещо с греха, който не познаваме? И не говорим за това, какво ще стане е грешното ни естество. Това зависи от Христос. Това, за което говорим (и което можем да извършим), е как да победим познатия грях. Не говоря за едно абсолютно съвършенство, а просто за победимия познат грях. Това – да бъде победен грехът – е възможно, необходимо е, и е Божият план за живота ни.

Можем ли да се преборим с греха? Отговорът е „да“. Един човек го извърши. Името Му е Исус. Според Евреи 4:15 Той бе изкушен във всичко като нас, но пак в Него нямаше грях. 1Петрово 2:22: „Той не съгреши, нито се намери неправда в устата Му“. Йоан 16:33 казва: „Аз победих.“ 1Йоаново 3:5 говори, че в Него няма грях. Но същият стих ни казва, че е дошъл да отнеме и нашите грехове. Безгрешния Си живот обаче чрез Божествената Си сила ли го живя? Или чрез Божията сила, обединена с Неговото човешко естество – начин, който е на разположение и за нас днес?

Исус живя като човек, а не като Бог. Беше роден като Бог. Но не използва силата Си в живота Си. Когато каза: „От Себе Си не върша нищо“, ни представи своя пример. Силата, която имаше за съвършения Си живот, идваше отгоре, а не от Него.

Не е нужно да ми казват, че нямам сила далеч от Исус. Твърде много пъти съм бил побеждаван. Но ако Неговата е на разположение и на мен, то тогава и аз мога подобно на Него да живея и да бъда повече от завоевател чрез Христос – Този, Който ни обича.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден