„Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?“  Йоан 14:9

Един надпис на гроб от ранната история на Америка гласи: „Тук лежи Лен К., който уби 89 индианци през живота си. Той се надяваше до края на годината да убие 100, когато заспа в Исус в своя дом в Хокс Фери“. Смятате ли, че това дава вярна представа за Бога или пък че показва нечие криво разбиране на Неговия характер?

Правилното съчетание на Божията любов и справедливост често пъти е било предмет на много разисквания. Евтиното християнство описва Бога като такъв, Който никога не наврежда на никого и в каря на краищата пуска всекиго на небето. Другият краен възглед Го представя като търсещ всяка възможност да унищожи своите творения.

Това криво разбиране на Божия характер е накарало някои хора да стоят настрана от религията.

Филип казва: «Покажи ми Отца.» Исус отговори: «Толкова време съм бил с тебе и още ли не си ме опознал?! Ако си видял Мене видял си Отца.» Исус дойде в един свят, който бе изпаднал в пълно неразбиране за Бога, за да разкрие какъв всъщност е Отец – какъв е бил винаги и какъв ще бъде.

Виждате човек, приближил края на голяма тълпа от хора край едно езеро. Той е прокажен. Когато приближава, хората се дърпат назад. Но Исус го кани в Своето присъствие и го докосва. И казва: «Те смятат, че се наммираш под проклятието на Бога. Аз ще те очистя.» Кой говори по този начин? Бог говори така.

Виждате жена, хвърлена в праха в присъствието на Исус. Обвинителите ѝ стоят готови да хвърлят големи камъни по нея, за да смажат черепа ѝ. Той казва: «Аз не те осъждам. Върви си и не съгрешавай повече.» Кой бе това? Това бе Бог – Неговата любов и спаведливост се намират в съвършена хармония.

Виждате човек, висящ на кръст. Той обръща глава и успява да изговори няколко думи: «Господи, спомни си за мен!» И Исус казва: «Ще си спомня. Ще бъдеш с мен на небето.» Кой е това? Това е Бог – същият вчера, днес и навеки.

«Вярата, която действа» Морис Венден