«А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст.» Яков 1:14

Джейн имаше проблем с честността. Или по-скоро трябва да признаем, че имаше проблем поради своето мошеничество.

Беше крадла, лъжкиня. Но веднъж срещна Този Който бе направил един крадец своя последен приятел на земята, и тя започна да Го опознава и да се сближава с Него. Беше осъдена като измамник, но и нещо повече – бе осъдена поради това, че целия си живот бе прекарала далеч от Бога. Джейн :започна да разбира Божията любов, проявена дори към престъпниците,  осъзна нуждата си от Исус. Покая се и се обърна.

Един ден тя влезе в супермаркета. Вървейки покрай изложените сапуни, видя, че някой бе изоставил количката си  покупки и дамската си чанта, отворена и съблазняваща я с показващото се дебело портмоне отгоре. Изкушение. Не е грях да се натъкнеш на изоставена дамска чанта.

Джейн веднага осъзна, че това бе изкушение. Имаше възможност да открадне нечии пари. Но все още не бе съгрешила. Да разбереш, че си изкушаван, не е грях. Исус, подобно на нея, също видя в пустинята, че съблазните Го примамваха. Сега има две възможности да продължим историята. Ако Джейн в момента е свързана със силата на Бога и е контролирана от Него, тя ще отхвърли идеята отново да открадне. Ще успее да я победи.

Но ако разчита все пак на себе си, вътрешно ще отговори: „Какъв шанс!“ Ще даде място в ума си на изкушението. Ще го планира. „Да видим наистина има ли някого наоколо? Сега, ако бързо го грабна и го пъхна в палтото си…“

Дали ще последва или не тези планове, зависи от силната й воля и от самообладанието й. Но тя вече е съгрешила. Без значение какво действие ще предприеме, вече е извършила грях Истинската победа идва отвътре, където обитава Бог, когато сме във връзка с Него и не се облягаме на себе си.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash