Въпреки че не искаме да бъдем възприемани като алармисти, очевидно е, че живеем в последните дни на историята на Земята.

Ноември 24, 2017 | Силвър Спринг, Мериленд, Съединени Щати | Тед Н.С. Уилсън

Тед Уилсън – снимка adventist.org

Специална служба се състоя в Лондон по време на честванията на 500-годишнината от протестантската реформация по света – и учудващо посочва пророческите времена, в които живеем.

Водещи духовници от различни вероизповедания се събраха в Уестминстърското абатство на Английската църква на 31 октомври, за да се присъединят към споразумението между Лутеранската и Римокатолическата църкви, които се опитаха да уредят ключов спор в центъра на реформацията: оправдание чрез вяра.

„Когато Лутеранската Световна Федерация и Католическата църква подписаха Съвместната декларация за доктрината за оправданието през 1999 г., вие решихте основния богословски въпрос от 1517 г. в един решителен момент за всички църкви в търсенето на единство и помирение“, заяви архиепископът на Кентърбъри, Джъстин Уелби, по време на специалната служба, според Новинарската служба на Англиканското общество.

След подписването си съвместната декларация от 1999 г. е приета и от някои други протестантски вероизповедания, включително от Световния съвет на методистите през 2006 г .; Англиканския Консултативен съвет през 2016 г.; и Световното обединение на реформираните църкви през юли тази година. Църквата на адвентистите от седмия ден не е била част от тази инициатива, нито ще бъде. Църквата на адвентистите от седмия ден подпомага и насърчава религиозната свобода и свободата на съвестта за всички. Това ни позволява да вземаме библейски и доктринални решения, без да правим компромиси, основавайки се на нашия вечен и основан на Библията „историческо-библейски“ или „историческо-граматически“ метод на Библейско изследване и интерпретация, както и на историческия подход към библейското пророчество. Тези подходи, чрез ръководството на Святия Дух, ни информират за развитието, което трябва да се случи непосредствено преди завръщането на Христос във връзка с пророчествата на Даниил и Откровение, и по-специално Откровение 13.

След подписването си съвместната декларация от 1999 г. е приета от много протестантски вероизповедания, включително от Световния съвет на методистите през 2006 г.; Англиканският консултативния съвет през 2016 г .; и Световното обединие на реформираните църкви през юли.

По време на службата в Уестминстърското абатство архиепископ Юстин Уелби представи текста на резолюцията на Англиканския съвет от 2016 г. на Мартин Юндж, генерален секретар на Световната федерация на лутераните, и на Брайън Фарел, секретар на Папският съвет за насърчаване на християнското единство. На службата присъстваха и лидерите на Световния съвет на методистите и Световното обединение на реформираните църкви.

Публичното представяне на англиканската резолюция на юбилея на Реформацията бе важна стъпка към църковното единство, каза Юнг, съобщава Новинарската служба на Англиканското общество.

„Ние сме благодарни на Бога, че заедно с католическите, методистките и реформираните сестри и братя, ние днес сме свидетели на утвърждаване на съдържанието на Съвместната декларация за доктрината за оправданието от Англиканското общество“, каза той. „Нека този момент да служи като важно свидетелство по пътя на нарастващото единство сред нашите църкви“.

Като адвентисти от седмия ден ние разпознаваме тази стъпка като ясен знак на последните времена, които сме изучавали в Писанието, и чели във „Великата борба“ на Елън Уайт и за които говорихме от години. Трябва да сме наясно със събитията, които сега се случват, и да осъзнаем, че живеем на самият връх на пръстите на статуята на Даниил 2-ра глава. Следващото огромно събитие е Второто идване на Христос и ще видим повече библейски пророчески знаци, колкото повече наближаваме това финално събитите.

Тъй като виждаме тези събития да се разгръщат, това припомня следните пасажи от „Великата борба“, стр. 578, 589:

„От средата на деветнадесети век ученици на пророчествата в Съединените щати са представили това свидетелство на света. В сегашните събития се наблюдава бърз напредък към изпълнението на предсказаното. При протестантските учители има същото твърдение за божествен авторитет на неделята и същата липса на доказателства от Писанието, както и при папските лидери, които изфабрикуваха чудеса, за да запълнят мястото на Божията заповед. Твърдението, че Божиите присъди са сполетели човечеството поради нарушаването на неделята, ще се повтори, такива призиви вече съществуват. И движението за налагане спазването на неделя бързо набира скорост.“

Специфичното разбиране, изразено на стр. 588 на същата книга, също е много уместно:

„Чрез двете големи грешки, безсмъртието на душата и неделната святост, Сатана ще доведе хората под своите измами. Докато първата поставя основата на спиритизма, втората създава обвързаност със Рим. Протестантите от Съединените щати ще бъдат първи протягайки ръцете си през пропастта, за да хванат ръката на спиритизма, те ще се протегнат над бездната, за да стиснат ръцете си с римската сила и под влиянието на този тристранен съюз тази страна ще следва стъпките на Рим в потъпкване на правата на съвестта.“

В края на миналия месец водещият протестантски богослов теолог Стенли Хауървас отбеляза  във Вашингтон пост, че „бездната между вероизповеданията изглежда все по-малка и по-малка. Същото важи и за пропастта между католицизма и протестантството.“

Тогава на 13 ноември вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс се срещна с Ватиканския главен дипломат кардинал Пиетро Паролин във Вашингтон. По-късно Пенс пише, че е удостоен с присъствието на кардинала в Белия дом за „продуктивен разговор за това как можем да работим заедно за насърчаване на правата на човека, борба с човешкото страдание и защита на религиозната свобода“.

От библейското пророчество разбираме, че тази тенденция на икуменически събития и правителствени връзки с Ватикана ще бъде не само за Съединените щати, но и на много други места по света.

Имайки предвид протестантската реформация, Елън Уайт заяви, че „Реформацията не завърши с Лутер, както мнозина предполагат. Тя трябва да продължи до края на историята на този свят“(„Великата борба“, стр. 148).

Каква привилегия е да бъдем част от протестантската реформация и нейното наследство днес. Заковаването на 95-те тезиса от Мартин Лутер на вратата на Църквата на замъка е отекнало навсякъде по света през последните 500 години. Бог използва Лутер и много други, за да постави основите на завръщане към Божието Слово. Нека поискаме Святият Дух да ни помогне никога да не се отклоняваме от ясното разбиране и приемане на Библията, за да разпознаваме пророческото време, в което живеем. Както Исус каза в Матей 11:15: „Който има уши да чуе, нека слуша!“ (Виж също Откровение 2:17).

Красивите библейски истини, че „праведният ще живее чрез вяра“ (Римляни 1:17) и „чрез благодат сте спасени чрез вяра“ в Христос (Ефесяни 2: 8-10) са толкова мощна основа за нашите скъпи адвентни библейските вярвания и пророческо послание с библейските стълбове на протестантската реформа като силна основа.

Въпреки че не искаме да бъдем възприемани като алармисти, очевидно е, че живеем в последните дни на историята на Земята. Нека Бог ръководи нас, Неговото адвентно движение, докато прогласяваме веста на трите ангели от Откровение 14 глава – с Христос и Неговата правда в сърцевината на веста на трите ангела – и като провъзгласяваме посланието на четвъртия ангел от Откровение 18 глава, призовавайки хората да излязат от Вавилон и да се върнат обратно към истинското богослужение.

Приятели, ние живеем в края на времето и трябва да се съсредоточим върху мисията ни да прогласяваме скорошното идване на Исус.

Каква възможност имаме да свидетелстваме за Господ както лично, така и като Църква на адвентистите от седмия ден по света чрез общото участие на членовете. Нека се молим за съживление и реформиране в собствения си живот и за късния дъжд на Светия Дух в световната църква, докато провъзгласяваме последното предупредително послание към този умиращ свят непосредствено преди Второто пришествие на Христос.

Източник: NewsAdventist.org