А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.„  Лука 13:8, 9

„О, ти, безгрижно сърце, дали си безплодно дърво в лозето на Господа?“ Дали ще бъдат произнесени над теб думите на присъдата? Колко дълго си получавал Божиите дарби? Колко често нежната евангелска вест е вълнувала сърцето ти? Вземал си името на Христос, външно си член на църквата, която е Неговото тяло, и въпреки това съзнаваш, че нямаш жива връз­ка с великото сърце на любовта.“ („Притчи Христови“, стр. 216) Въпросът не е в това, колко много са листата. А в това, дали създаваш една лична, силна жива връка с Исус.

Искаш ли да бъдеш от тези, които дават плодове и никога няма да бъдат отсечени? Това е възможно. Ние можем да отк­ликнем на Божията милост, като приемаме Неговия дар Хрис­тос всеки ден. Няма друг начин, защото за да осъзнаем добро-тата и милостта на нашия търпелив Бог на правдата, имаме нужда да Го изучаваме или изследваме и да мислим постоянно за Него. Можем да слушаме за Неговата любов от амвона, но това става веднъж седмично или може би по-малко. За да се покайваме всеки ден, имаме нужда да размишляваме върху Божията доброта в своя живот всеки ден и да я разбираме.

Чуй, приятелю, дори да си се отклонил от Бога поради криво разбиране на Неговия характер; дори сега да си уморен от тичане, но да се страхуваш, че Той няма да те приеме обратно, чуй Неговите приятелски думи на покана: „Елате при Мен всич­ки отрудени и обременени – и Аз ще ви успокоя“ (Матей 11:28). Открий какво означава да паднеш пред кръста и да общуваш  със своя Спасител, Господ и Приятел.

„В голямата Си милост Господ не ни е отсякъл. Той не ни гледа студено. Не се отвръща с безразличие, нито пък ни предава на унищожение. Гледайки те, Той плаче, както плака преди толкова много столетия за Израил: „Как да те оставя?“ (пак там, стр. 217, 218).

Осъзнаваме ли това, че Бог ни приема такива, каквито сме, и че когато всеки ден гледаме Неговата любов и милост, спонтанно ще се появят плодове! Тайната лежи в живата връзка великото сърце на любовта.