И ще Ме потър,и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце. “ Еремия 29:13

Чудили ли сте се някога защо сякаш големите грехове се побеждават по-лесно от малките? Отговорът се намира във факта, че можем да надвием всички грехове, щом разчитаме на Божията сила, и не можем да сторим това, ако се доверява­ме на себе си. Но преди с желание да се доверим на Бога, тряб­ва да престанем да разчитаме на своята сила. Намираме лесно за разбиране, че не можем да победим големите грехове, но ни е по-трудно да осъзнаем, че сме безпомощни да постигнем над­мощие над дявола, що се отнася до малките грехове. Това е така, понеже се опитваме сами да се справим с тях.

Представете си, че сте в тъмна стая и постепенно свиква­те с тъмнината. На прозореца има щори. Ако някой дръпне връвчицата им изведнъж, внезапно навлязлата слънчева свет­лина ще ви ослепи. Бог в Своята любов открехва щорите бавно. Не ни казва всичко, което има да ни разкрие, изведнъж. Започва с очевидните грехове с големи последици. Като се научим да му се доверяваме относно тях, Той продължава с малките.

Ако се приближите до човек на смъртно легло и му гово­рите за спасението, няма да започнете с това, да се облича официално когато отива на църква. Има последователност, която сам Бог ни представя. В Изход 23 гл. Господ говори как ще победи врага на Своите хора. Обещава да „направя всичките ти непри­ятели да обърнат гръб пред Тебе“. Казва, че ще изпрати стършели, изключително ефективни оръжия. Но след това до­бавя ст. 29 и 30. „Няма да ги изпъдя от пред тебе в 1 година…“

Бог знае, че ако се опита да ни промени изведнъж и представи пред нас всяка наша слабост, това ще ни унищожи. Така че действа бавно, подлага ни на крачка, която в своята слабост можем да издържим. Но докато продължаваме да търсим връз­ка с Него ден след ден, работата, която е започнал в нашия живот, „ще усъвършенства до деня на Исуса Христа“.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден