„И ако го попита някой: Какви са тези рани между мишците ти?, ще отговори: Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми.“ (Захария 13:6).

„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали“ (Откровение 21:1). Огънят, поглъщаш нечестивите, очиства земята. Всяка следа от проклятието е заличена.

Остава само един спомен – нашият Изкупител завинаги ще носи белезите от Своето разпятие. Върху наранената Му глава, върху тялото Му, ръцете и нозете Му ще останат единствените следи от жестокото дело на греха. Пророкът казва, съзерцавайки Христос в славата Му: „Сиянието Му беше като светлината; лъчи се пръскаха от страната Му; и там беше скривалището на силата Му“ (Авакум 3:4). Прободеното място, откъдето е текла алената кръв, примиряваща Бога и човека, това е славата на Спасителя, „скривалището на силата Му“. И белезите на Неговото смирение са най-висшата чест за Него. През вечните векове раните от Голгота ще свидетелстват за Неговата слава и мощ.

Кръстът на Христос ще бъде науката и песента на изкупените през вечността. Прославени в Него, те ще гледат разпънатия Спасител. Никога няма да бъде забравено, че Той, чрез Чиято сила са създадени и поддържани безбройните светове в обширните пространства на Вселената, Божият Възлюбен Син, Величието на Небето, Когото херувимите и серафимите с радост обожават – Той е смирил Себе Си, за да възвиси падналия човек. Понесъл е вината на греха и срама, понесъл е скриването на лицето на Своя Отец, докато злините на един паднал свят са съкрушили сърцето Му и са отнели живота Му на Голготския кръст. Така Създателят на всички светове, Господарят на всички съдби, оставя настрана славата Си и смирява Себе Си от любов към човека – това винаги ще предизвиква възхищението и почудата на Вселената. Когато народите на спасените гледат своя Изкупител и наблюдават вечната слава на Отец, сияеща върху лицето Му, когато съзерцават Неговия трон, който е от века до века, и знаят, че царството Му е безкрайно, ще възкликнат с възторжена песен: „Достойно, достойно е Агнето, Което бе заклано, и ни изкупи за Бога чрез Своята скъпоценна кръв!“

„Нашият Баща се грижи“, Елън Уайт