„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.“ (Матей 7:7)

О, ако всеки би знаел от личен опит колко от обещаната небесна почивка може да бъде осигурена още сега на човека чрез искрена молитва! Ако някой все още не е научил този урок, по-добре да не учи друг житейски урок, докато не се върне в Христовото училище и не усвои именно това знание.

Като християни искаме нова и жива опитност всеки ден. Искаме да се научим как да се доверяваме на Исус, как да вярваме в Него и да Му възлагаме всичко. Бог е всемогъщ, а човекът – смъртен. В разговор с Бога можем да Му споделим и най-голямата тайна на душата си, защото Той разбира всичко..

Не бъдете небрежни и не се отделяйте от Източника на вашата сила. Бдете над мислите си, над думите си. И във всичко, което правите, стремете се да прославяте Бога. Колкото по-близо стоите в подножието на кръста, толкова по-ясно ще виждате несравнимата красота на Исус и неотразимата любов, която Той проявява към падналия човек.

Нека напрежението на ежедневната работа не ви отделя от Бога, защото, ако някога ви е нужен съвет, ясна преценка и точни идеи, то това е именно, когато в ръцете ви е положена много работа. Именно тогава е нужно да отделите време за молитва, за да нарасне вярата и абсолютното ви доверие в съветите на Великия Лекар. Молете Го да ви помага. Колкото по-важна работа имате за вършене, толкова по-често се молете.

О, каква тема за размисъл е това – как човекът, покварен и погубен в естеството си, може да бъде обновен и спасен чрез милостивата помощ, която Христос му дава в евангелието. Неговата любов в душата ще пропъди врага, стремящ се да завладее сърцето. Всяко издържано с търпение изпитание ще ви направи по-силни в Исус Христос. Цялата тази благодат може да бъде получена чрез молитвата с вяра.

Дръжте се здраво за силата отгоре. Дори Исус, когато се приготвя за голямо изпитание, се оттегля в усамотението на хълмовете и прекарва нощта в молитви към Своя Отец.