„И никой, който е жив и вярва в Мене няма да умре довека.“ Йоан 11:26

Болен бе един човек на име Лазар от Витания, града на Мария и сестра  Марта. Това бе същата Мария, която помаза Господа с мирото и избърса нозете Му с косата си, и на която брат  Лазар, бе болен.

Книгата „Животът на Исус Христос“ ни казва, че още от първата среща вярата на Лазар в Христос била силна и той станал един от най-преданите Му ученици. Всички те – Мария, Марта и Лазар – бяха близки последователи на Исус и винаги, когато идваше във Витания, Той се отбиваше да ги види. Между тях съществуваше тясна връзка на приятелство и любов.

Исус пътуваше много и в момента се намираше далеч от Витания, когато изведнъж Лазар се разболя. Мария и Марта изпратиха вест на Христос: „Този, когото обичаш, е болен.“ Понеже Исус толкова го обичаше, Той сигурно щеше да дойде веднага, за да излекува Лазар. Но вместо това, само изпрати отговор: „Тази болест не е на смърт.“ Те се втурнаха в стаята на Лазар: „Лазаре, чуваш ли?“ „Да.“ „Не се безпокой, Лазаре, няма да умреш. Исус го каза.“

Но той умря. Това трябва да е било много трудно за възприемане. Личността, която не седи постоянно в Исусовите нозе, накрая се разгневява на Бога, обвинявайки Го, че е допуснал всичките й трудности. Но за този, който седи в нозете на Исус, е съвсем различно. И въпреки шока и скръбта, които трябва да са изпитали, Мария и Марта не се поклатиха във вярата си; не обвиниха Исус за смъртта на Лазар. След бавното чакане в продължение на два дни, Христос каза на учениците Си: „Отиваме във Витания сега. Лазар заспа.“ Учениците мислеха, че говори за сън на почивка и не можеха да разберат защо ще иска да отиде да го събуди. Накрая Той каза неохотно: „Лазар умря, но отивам да го събудя.“ Исус се върна във Витяния и бе посрещнат от Мария и Марта. Тяхната вяра бе устояла въпреки загубата им. Знаете останалата част от историята. Камъкът бе отвален и Лазар бе събуден за живот. Онова, което наричаме смърт, е само временна раздяла. Тя не е вечна. Всеки един от нас може да очаква великата среща, когато Исус ще дойде отново.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Aaron Burden on Unsplash