В библиотеката на църква Варна вече може да намерите книгата – 150 Години „Славейков“ превод на Библията.