„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.“ Матей 23:25

По-голямата част от хората се опитват да изчистят вън­шността, а не вътрешното, и в това е проблемът. Такъв бе не­достатъкът на фарисеите в дните на Исус. Той им каза, че ако изчистят първо вътрешността, и външното ще бъде чисто. Не ги подтикна да се заемат с вътрешността и след това да се пог­леднат отвън.

Да си ново създание – това е резултат от живота в Христос Някои от нас прекарват години в безплодни усилия, опитвай­ки се да бъдат нови творения, нови хора – но отвън. А усилията им да бъдат в Христос са недостатъчни или дори липсват.

В 1Йоаново 3:6 се казва: „Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Тук се крие и причината, и резултатът. Ние из­ползваме времето и енергията си, за да се опитваме да не гре­шим, а не да пребъдваме в Него. Някои казват, че този стих говори за греха като навик. Но кога грехът се превръща в навик. Навик ли е, ако го вършиш веднъж в годината? А шест пъти на ден? Какво да кажем за два пъти в седмицата? Трудно е да определим кога именно грехът става навик.

„Ако пребъдва в Христос, ако Божията любов обитава в нас, нашите чувства, мисли, цели, нашите действия ще бъдат в хармония с волята на Бога, изразена в наставленията на святия Му закон.“ („Пътят към Христа“, стр. 61) Не пропускайте това. Чувствата, мислите и целите – не само действията – ще бъдат в хармония с Божията воля. И то ще стане, ако пребъд­ваме в Христос и любовта Му обитава в нас.

Ако пребъдваме в Христос, чувствата, както и действията ни, ще са в синхрон с Божията воля. Бог не дава победа, проме­няйки просто външните действия, без да направи нищо за чувствата, мислите и целите – вътрешността. Той работи отвътре навън. И ако чувствата, мислите и целите ни са в хармо­ния с Божията воля, ще се опитваме ли да се подчиняваме и да побеждаваме изкушението? Не, победата ще дойде спонтанно при всеки, който пребъдва в Христос.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден