„Майка ми почина на 96-годишна възраст. Тя имаше тежък живот тук, в Лаос, особено след като се роди по-големият ми брат Чай, сега на 62 години. Родителите ми се зарадваха, че имат син, но скоро осъзнаха, че нещо не е наред с него. Той имаше психически проблем. Животът на мама не беше същият след това.

Тъй като Чай не можеше да ходи сам, тя трябваше да го носи навсякъде, докато той навърши 10 години. Често тя се тревожеше как той ще оцелее, след като тя умре. След нейната смърт е мой ред да се грижа за брат си. “ Така църковната плантаторка от ASAP* Мириам Салуали говори с обич за измъчената фигура, за която се грижи „За съжаление съседът ми не го харесва, защото понякога прави бъркотии и прави странни неща. Но каквото и да казват хората за Чай, той е любимият ми по-голям брат “, продължава тя.

„Преди няколко месеца, когато се събудих една сутрин, брат ми го нямаше. Мислех, че е отишъл на разходка, затова изчакахме да се върне. Едва следобед обаче най-накрая го видяхме и той кървеше! Разбира се, никой не знаеше какво се е случило с него. И не можеше да го обясни. Хората му се подиграваха.

„Семейството ни е бедно и нямаше достатъчно пари, за да го заведем в болница. Какво трябваше да направя? Всичко, което можех да направя, беше да отида при Бог и да Го помоля да спре кървенето. Роднините ми бяха подозрителни дали Бог, в Когото вярвам, може да го излекува. „Мислите ли, че молитвата наистина работи? Не мислим! “ – подиграваха се, докато се молех. „Боже, вярвам, че има само Един истински Бог на тази земя и това си Ти. Моля Те, спри кървенето му, защото не знаем как можем да му помогнем, но Ти знаеш. Моля Те, излекувайте го! В името на Исус, Амин.“

„След като се помолих за него, кървенето спря! Само Бог може да направи такова чудо. Нямаше нужда да го водим в болница, защото Бог е Великият лекар. Бях Му много благодарна. Но за съжаление моите роднини, които бяха свидетели на удивителната сила на Бог, не избраха да повярват в Бог. Но не съм обезсърчена, защото вярвам, че нищо не е невъзможно за Бог. Сега, Чай се моли с мен, когато се моля. Той моли Бог да му помогне. Това също е истинско чудо.“

„Каквото и да казват другите хора за Чай, каквото и да казват моите роднини за моите молитви към Бог и независимо какво казва светът за моята вяра в Него, аз знам, че Той живее. Искам всички на тази земя да имат този прекрасен Исус в сърцето си. Това е моята молитва. „

Мириам Салуали е псевдоним, тъй като живее в Югоизточна Азия, където християните често са преследвани.

* ASAP означава „Застъпници за Югоизточна Азия и преследваните“. За да научите повече за това невероятно служение, щракнете тук.

Лияна Ким

Заявки за молитва на Световната църква

18 – 24 септември 2020 г.

• Молете се за нашите мисионери, които все още работят в трудни територии по света, някои дори в затворени страни. Молете се за Святия Дух да продължи да благославя труда им за изгубените.

• Молете се за това как всички ние можем да бъдем по-ефективни мисионери точно там, където се намираме, да обичаме съседите си, да обслужваме тези в нашите общности и да търсим начини да служим на нуждаещите се в нашите градове.

• Молете се за групата на недостигнатите хора от Адвентистката мисия, еврейския народ. В над сто страни по света живеят 15 милиона евреи. Малък брой от тях са приели Исус като техен Месия. Каним ви да се молите Светият Дух да отвори сърцата за красотата на жертвата на Исус за човечеството, както е описано в Исая 53, и много хора да Го приемат като Месия.

• Продължавайте да се молите за предстоящия Годишен съвет, който ще се проведе през октомври. Молете се за Божието водене на дневния ред и за логистиката на опитите за провеждане на срещи онлайн.