Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето , нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, конто е в Христа Исуса, нашия Господ.“ (Римляни 8:38,39)

“Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята?” (Лука 13:6,7)

Собственикът на лозето каза: „Това дърво само заема мястото, което би могло да бъде заето от някое друго, полезно“. Когато едно дърво има много листа, а няма плодове, първият подтик би могъл да бъде: „Остави го – то не вреди.“ Но според тази притча вреди, защото ограбва света от благословенията на някое друго дърво, което би могло да принесе плод. То погрешно представя Бога пред света и не само е безполезно, но е и пречка.

В кулминационната точка на тази история, когато драмата изглежда особено наситена с напрежение и вие се чудите дали дървото ще бъде отсечено или не, градинарят предлага един аргумент. Не оспорва изявлението на своя господар, не казва, че не е вярно. Вярно е и той признава това, но казва: „Остави това дърво още една година. Дай му още малко време, докато разкопая около него и го наторя.“

Тук Бог и Исус, Бащата и Синът, са заедно, имат едно намерение и това е един диалог между тях. „Да го отсечем ли?“ И те казват: „Не, ние няма да го отсечем. Вместо това ще го оставим и тази година. Ще опитаме нещо друго. Ще му дадем още повече предимства.“

Чуй, приятелю! Чувстваш ли, че почти си стигнал границата и почти всичко, което заслужаваш е да бъдеш отсечен? Тук имаш доказателството за Божията справедливост в деня на милостта и благодатта. „Остави го още малко. Дай на този млад човек, дай на този по-възрастен човек, който е търгувал с Божията благодат в продължение на години – дай му още една година.  А след това още една, а след това и още една…“

Човек сече по-бързо, отколкото Бог. На какъв Бог само СЛУЖИМ! Той не ни третира, както човешките същества се отнасят един към друг, но продължава да предлага Своята милост и любов.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден