Природата и Божието откровение свидетелстват в еднаква степен за любовта на Бога. Нашият Баща на небето е Източникът на живота, на мъдростта и радостта. Погледнете само чудните и прекрасни неща в природата. Помислете за тяхната удивителна приспособеност към нуждите и щастието не само на човека, но и на всички живи творения. Слънчевата светлина и дъждът, които веселят и освежават земята, хълмовете, моретата и полята всички те ни говорят за любовта на Твореца. Бог е, Който задоволява ежедневните нужди на всички Свои създания. С чудно хубави думи е изразил това псалмистът:

“Очите на всички очакват от Тебе и Ти им даваш храната навреме. Отваряш ръката Си и задоволяваш желанието на всяко живо същество.” (Псалми 145:15,16)

Бог създаде човека съвършено свят и щастлив; и хубавата земя, така както се появи от ръцете на Създателя, не носеше и следа от развала, нито сянка от проклятие. Престъпването на Божия закон закона на любовта беше действието, което докара нещастията и смъртта. И все пак дори и всред страданието последица и резултат на греха, се открива Божията любов. Писано е, че Бог проклел земята заради човека. (Битие 3:17) Но тръните и бодилите трудностите и изпитанията, правещи живота на хората живот на труд и грижи бяха определени за тяхно добро като част от обучението, необходимо според Божия план за издигането им от разрухата и деградацията, които грехът беше причинил. Макар и паднал, светът не е целият само скръб и нещастия. Самата природата ни дава толкова много вести на надежда и утеха. По бодилите има цветя, а тръните са покрити с рози.

“Бог е любов” е написано на всяко разтваряща се пъпка, на всяко стръкче никнеща трева. Прекрасните птици, които огласят въздуха с радостните си песни, съвършените фини багри на цветята, които изпълват въздуха с благоухание, величествените горски дървета с техните могъщи зелени корони всичко свидетелства за нежната бащинска грижа на нашия Бог и за желанието Му да направи Своите деца щастливи.