С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива. “ Евреи 11:8

Много хора противопоставят Бога на Стария завет на Бога на Новия. Един казва: „Богът на Стария завет бе Бог на правда, Бог, Който осъжда на смърт мъже, жени и деца“. Ето какво е направил човекът от своя Създател в Стария завет. Нека отно­во разгледаме един старозаветен пример за това, какъв е Бог. Виждате човек, който е оставил родината си, рода си и ба­щиния си дом. Тръгнал е, без да знае къде отива, вярвайки в обещанието, което Бог му е дал, че ще го направи велик народ. Наречен е Божи приятел.

Дори и след достигането на обещаната земя, историята то­ку-що е започнала. Настъпва глад и Авраам е принуден вре­менно да търси убежище в египетската страна. Там вярата му пропада. Той се страхува, че Бог не е достатъчно голям, за да защити Сара, съпругата му, която е твърде красива. Затова ре­шава да Му „помогне“. Казва една полуистина, която всъщ­ност е лъжа – че Сара е негова сестра. Когато египетският цар чува за изключителната й красота, той решава да я вземе в палата с намерението да я направи своя съпруга.

Как се справя Бог с това? Дали изсипва огън от небето, за да унищожи Авраам? Оттегля ли Той Своето благословение от него, от Сара? Казва ли на Авраам: „Ама какъв приятел се оказа ти – край на приятелството!“?

„Но Господ порази фараона и дома му с тежки язви поради Авраамовата жена Сарая.“ (Битие 12:17) „фараонът видя в този странник човек, когото небесният Бог почита, и се изплаши да го задържи в царството си, след като виждаше, че той толкова явно е под Божието благоволение.“ („Патриарси и пророци“, стр. 131)

Един човек, който излъгва, е под Божието благоволение! Как е възможно това? Авраам е съгрешил, той е пропаднал. Но все още е Божие дете, все още е Божи приятел. Това не означава, че Бог одобрява измамата му. Но трябва да означава, че Бог одобрява самия Авраам.

Очевидно приятелството с Бога тук се основава на нещо по-дълбоко, отколкото случайни добри дела или лоши дела. Каква картина на Бога в Стария завет – на Неговата милост, Неговата справедливост и любов!

„Вярата, която действа“ -Морис Венден