„Понеже е писано: Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. “ 1Коринтяни 1:19

Щастлив съм, че Бог обещава мъдрост, защото простотата на Евангелието е предмет, който трудно може да бъде разбран. И една от причините за това е, че то е толкова простичко, обикновено. Дълго време търсим нещо дълбоко, теологично, но истината е простичка. И понякога Бог трябва да ни помогне да разберем това.

В колежа имахме учител, който казваше: „Великото изкуство е в липсата на изкуство“. Трябваше да ни го обясни. Според него много неща, които са толкова изящни, са такива, защото са обикновени. На пръв поглед това, което е наистина велико, може да бъде толкова незабележимо, че въобще да не виждаме неговото величие.

Благодарен съм, че Исус е нашата мъдрост. Забележете, че няма нещо такова като мъдрост далеч, вън от Христос. Мъдрост не получаваме от само себе си – тя се крие в Исус, Той е мъдростта в нас.

Исус дойде на земята, но бе зависим по отношение на мъдростта от Своя Баща. Бог беше Неговата мъдрост, която виждаме изявена в живота на Божия Син. Днес тази същата мъдрост е на наше разположение чрез връзката ни с Исус. Тя ни прави способни да разберем в пълнота темата за спасение чрез вяра в Христос. Трудно е, понеже част от човешкото естество отстоява идеята, че няма начин, по който можем да се спасим. Истината е, че всичко, което можем да направим, е да дойдем при Исус такива, каквито сме, и да продължаваме да ходим при Него всеки ден, за да преживяваме постоянно спасението, което ни дава. Мъдростта, която получаваме отгоре, ни помага да разбираме и приемаме това макар и простичко Евангелие.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден