И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост. “ Римляни 9:16

Една от главните предпоставки, за да разберем как да водим християнски живот, е да научим каква е ролята на волята в процеса на освещаването, как действа тя. Знаем, че сме в постоянна опасност, докато не разберем правилното й място в християнския живот. Едва когато достигнем до яснота по този въпрос, за нас ще настъпи цялостна промяна („Свидетелства“, т. 5, стр. 513; „Пътят към Христа“, стр. 47).

Проблемът тук касае два основни аспекта – дали освещаването се постига чрез вяра, или чрез вяра плюс дела. Въпросът за Божествената сила и човешкото усилие се нуждае от внимателно изучаване. Много хора приемат, че освещаването е възможно единствено чрез вяра, но намират за трудно да възприемат, че има нещо, което ние самите трябва да извършим. Други смятат, че е опасно да се отказваме от идеята, че християнският живот включва вяра и дела. „Вестта на третия ангел не ще бъде разбрана, светлината, която ще просветли земята със своята слава, ще бъде наречена фалшива светлина от тези, които отказват да вървят в нейната предвождаща слава. […] В изявата на тази сила, която осветява земята с Божията слава, те ще виждат нещо, което в своята слепота ще смятат за опасно и за такова, което ще увеличи страховете им. Ще опитат да се противопоставят.“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 372)

Проблемът е в това, че ако не разберем как да използваме волята си, е възможно да подходим неправилно. В това е опасността. Ако съсредоточим усилията и силата на волята си към нещо, което е невъзможно за нас, тогава ще бъдем победени. Ако че не осъзнаем какво е мястото на волята и човешкото усилие в християнския живот, дяволът има готов начин да ни обезкуражи и да прекъсне връзката ни с Бога. Ще изгубим сигурността, получена от нашето приемане на Христос, защото не ще разберем как да поддържаме тази увереност, като насочваме вниманието си към Исус, а не към себе си. Вярата и доверието в Неговите заслуги е нашата единствена надежда в началото, но и през целия ни християнски живот.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Ryan Riggins on Unsplash