Спешен призив за молитва от п-р Венцислав Панайотов