Твое, Господи, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое, що е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко, като глава над всичко.“ 1Лemonucu 29:11

Докато сме във връзка на зависимост от Божията мощ, грехът не може да ни победи. Преживяването на победи, но и на падения, загуби идва, понеже не разчитаме на Господа през цялото време. Изживяваме болезиено моментите на провали и победи на врага. Прекадено сме заети с факта, че например през деня сме избухнали, и заключаваме, че нямаме победи.

„Копнежът на вековете“ (или „Животът на Исус Христос“), стр. 668, ни казва, че когато опознаем Бога, както имаме привилегията да го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянна победа. Грехът ще ни бъде омразен. Възможно е, когато сме в близка връзка с Бога, зависещи от Него и доверяващи Му се, дори да не забележим някои свои победи, защото те идват съв­сем естествено. Когато побеждаваме и се покоряваме в своя християнски живот – нещо естествено и спонтанно – понякога дори не забелязваме много от постиженията си. Но защо е така? Накъде е насочено вниманието ни, когато победите идват? То е съсредоточено в Исус. Гледаме ли към себе си, внимаваме ли как действаме и често ли преживяваме загуби, падения?

Ето защо постоянните усилия на Сатана са насочени към това, да откъсне погледа ни от Христос, така че Той да не мо­же да изработва характера си в живота ни. Дяволът знае, че ако се отдалечим от Исус и се обърнем към себе си, вече ни притежава. Това постига, като привлече вниманието ни или към загубите ни, или към победите. Бил ли си побеждаван, защото Сатана идва при теб и ти прошушва: „Виж как добре се справяш напоследък“?

В „Копнежът на вековете“, стр. 123, четем: „Дори и с мисъл Той (Исус) не се подда­де на изкушението. Това може да е и наше преживяване. Човеш­кото в Христос бе свързано с Божественото. Той устоя на бор­бата чрез Светия Дух, Който обитаваше в Него. И дойде, за да ни направи участници в Божественото естество. Докато сме обединени с Него чрез вяра, грехът няма надмощие върху нас.“ Ако ден след ден гледаме към Исус, ще се научим непрестанно да разчитаме на Него.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден