Сприятели се сега с Него и бъди в мир…“ Йов 22:21

Исус изгони седем бяса от Мария Магдалина. Седем пъти той работи за нея, но един ден тя научи тайната на праведностга чрез вяра. Това бе преживяването, което можеше да произведе общуването с Него, и Той трябва да й е помогнал да го намери. Каква е тайната? Тя е да седиш в нозете на Исус, даже и когато Той не е в града. Възможно ли е това? Да, възможно е. И когато Мария го научи, започна да ходи „на колене“, молейки се усърдно, търсейки общение с Отец всеки ден, растейки във връзката си с Него. И нещата започнаха да се подобряват. Защо? Защото когато Исус влезе, грехът излиза. Няма смисъл да се опитваме да го пъдим сами; никога няма да стане по този начин. Грехът излиза само когато Исус влезе вътре, защото тогава нашите слабости биват победени от Неговата сила. Ето защо Той приема хората такива, каквито са. Само Христос може да направи промяната Ако гледаме към греховете си, ще приличаме все повече на тях. Но ако гледаме към Христос, ще ставаме като Него. Мария научи, че вместо да се занимава с греховете и неуспехите си, по добре е да се съсредоточи върху Божията любов.

Нещата с нея тръгнаха толкова добре там, в Магдала, където живееше, че тя започна да храни надежди за възможността да се върне отново във Витания. Може би пък щяха да я приемат сега? Толкова щеше да бъде хубаво да види отново Марта и Лазар! Тя опакова багажа си и се отправи обратно по склоновете на планината към Витания.

Красива бе срещата между Мария, Марта и Лазар. Но хората в града бяха същите. Някой изкоментира: „Я виж ти! Мария се върна!“ Други казаха: „Вижте Мария!“ Как успя да попречи на клюката да я събори? Как успя да запази душевния си мир?

Исус я бе научил на тайната – общуването с Бога всеки ден щеше да й дава сила да побеждава проблемите и безпокойствата. Как можеше да общува е Бога даже и когато Исус не бе в града? По същия начин, както можем и днес – чрез съзнателно посвещаване на време за изучаване на Библията и молитва, разговаряне с Бога и слушане на Бога, а след това и споделяне с другите.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Ben White on Unsplash