„Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати Сина Си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта.“ Римляни 8:3

Грехът никога не е победен без връзката на вяра в Христос. Но чрез нея Бог ни показва няколко стъпки, които ни водят към победа над него в нашия живот. Първо, признанието, че грехът е грях. Ако си се борил с някакъв проблем, но не си постигнал надмощие над него, това може да бъде една от твоите трудности. Стигнал ли си до крачката да признаеш, че това е грях, или все още се опитваш да го извиняваш? Убедил ли те е Святият Дух в това или се опитваш да продължиш с мнението на родителите си или отношението на съседите, на пасторите към проблема? Победата никога не идва, докато не осъзнаем, че това, което правим, е грях.

Щом го знаем, идва необходимостта да разберем, че сме безпомощни да направим каквото и да е сами. Силният човек може да контролира външните си действия, но не може да победи греха. Грехът винаги идва отвътре и е победен само чрез Божията сила.

След като разпознаем греха, признаем безпомощността си да се борим с него, следва да потърсим мястото на битката. В Римляни 8:3 се казва: «Понеже това, което бе невъзможно за закона, тъй като бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати Сина Си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта.“

Ако се опитваш да победиш със собствени сили, не ще успееш. Но ако дойдеш при Христос и позволиш на Духа да работи в теб, ще победиш. Ако насочим волята си да търсим връзка с Христос, не ще трябва да се борим с дявола и греха. Обещано ни е Христос да извърши това за нас.

Следващата стъпка е да разберем, че Бог не ни осъжда. Той не е изпратил Сина Си за съд. Като видим любовта на Исус и осъзнаем, че Бог ни приема, това ще съкруши сърцата ни и ще промени живота ни. И накрая, като видим последствията от греха на кръста, ще пожелаем историята му никога да не се повтори.

„Вярата, която действа“ – Морис Венден

Photo by Ben White on Unsplash