• От 18.07.2020 г. започна провеждане на зелено богослужение, едновременно с богослужението в църковната зала. Относно организация и координация на транспорта п-к Благовест Петров и п-р Витан Вълев
  • Църковен съвет на 05.08. 2020 г. от 19:00 ч. в църковната сграда
  • Брошури и мисионска книга на годината „Надежда в кризата“ от Марк Финли. Записване при Жени Петкова.
  • Проект Библия 2021. Размерът на Библията е 13/20 см., а цената – 3,50лв. Записване при Жени Петкова
  • Указания за събиране на даренията за Съботното училище: Ще се пускат в бели пликове без надпис и ще се събират заедно с другите дарения.
  • АПЕЛ. Нека участваме в присъствените богослужения при спазване на всички противоепидемични мерки чрез дистанция, дисциплина , дезинфекция и самоконтрол.