Радио 3:16 е новият проект на Световното адвентно радио – 100% мисионски ориентиран. Можете да научите повече на сайта на радиото – 3-16.bg или на фейсбук страницата – „Радио 3:16“.

На 24 март 2018 г. (събота) след централното богослужение ще се проведе църковно събрание, свързано с църковно членство.

На 25 март (неделя) в град Търговище ще се състои областна среща на пастори, старейшини и главни дякони.

На 31 март (събота) в град Плевен ще се проведе Национална Изследователска конференция. Отговорник е Мария Петрова.

Отдел „Тавита“ приема дарения на зимни дрехи и спално бельо. Отговорник е Карола Петрова.

През месец април в Румъния ще се проведе Втора европейска здравна конференция. За подробности и регистрация търсете д-р Десислава Герасимова (ръководител на „Здравен Отдел“) на телефони 0879 88 55 73 или 0882 75 48 38.

Всяка неделя от 16 часа в Зала 11 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.

За въпроси или срещи с пастора и съпругата му можете да се обадите на 0885 04 82 84 (Витан Вълев) или на 0885 84 82 83 (Виолета Вълева).

Ред на богослуженията в църква Варна-Център при зимно часово време:

  • Петък вечер от 18:00 до 19:00 ч.молитвен час;
  • Събота сутрин от 9:30 до 10:25 ч.дискусия по седмичния урок;
  • Събота сутрин от 11:00 до 12:00 ч.проповед;
  • Събота вечер от 18:00 до 19:00 ч.младежко богослужение.

Те се нуждаят от нашите молитви:

1. Капка от Канада;

2. Ева и майка й Надя от Добрич;

3. Вичо – съпруг на сестра Боянка Джимпирова;

4. Пепа – за нейната рехабилитация;

5. Емма – родена преждевременно;

6. Маргарита Стефанова – за възстановяване след операцията;

7. Денислав от Полски Тръмбеш;

8. Кемил Адилов на 47 г. от с. Доброплодно;

9. Даниел Петров от София – за възстановяване след операцията;

10. Иван Галенов от Пловдив;

11. 3-годишният Ради от Суворово – за предстоящата му операция;

12. Йорданка Атанасова от Айдемир;

13. Владислав от София;

14. Радко и Ивайло Анастасови от Орешак (съпруг и син на Нели Анастасова);

15. Димитър Русев от Силистра;

16. Клуб „Здраве“ – Бяла;

17. Център за влияние – Варна;

18. Инициативите на проект „Живей“ за град Варна – Библейски дискусионен форум, лекции и групи по психология, младежките проекти и благотворителните инициативи на отдел „Семейно служене“.