• 17.08.19 Събота – средствата от събраните дарения ще бъдат предназначени за довършване на ремонта в двора.