• Тази неделя от 16:00, в зала 11 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.
  • Д0 23-ти януари 2019 г. (понеделник до четвъртък) Стефан Шрайбер предлага профилактични дентални прегледи. За контакт: 0876396899
  • На 19-ти януари 2019 год. ще се проведе господна вечеря.
  • На 16.01.19, сряда, от 19:00 в зала номер 14 ще се проведе заседание на църковния съвет.