• Тази неделя от 17:00, в зала 11 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.
 • „Национална програма Младос: Велинград“. Дата на провеждане – от 25 август – 1 септември, 2019. Отговорник – Слави Митрев.
 • МЛАДЕЖКО ЛЯТО:
  • Амбасадорски лагер – 14-21 юли 2019г. – х.Чаирит
  • Кампоре 2019г. – 29.07-04.08 2019г. – гр. Лисабон
 • Екскурзия семинар от 21 до 28 юли 2019г. в хижа “Еделвайс” – местност Узана в Стара планина. Орг. : клуб “БИОММЕН”. Записване: с-ра Мария Тахмисян, тел. 0883432770.
 • Oт 04 до 11 август 2019 г. отдел “Семейно служене” организира Библейски семинар със заглавие “Силни семейства – силна църква” в хотел “Дряново” – местност Дряновски
  манастир. Гост говорител: п-р Уили Оливър – ръководител на отдел”Семейно служене” къмГенерална конференция на ЦАСД. Организатор: отдел “Семейно служене”. Записване: п-р Пламен Петров, тел. 0886465522.
 • Традиционно летуване от 13 до 20 септември 2019г. в хотел „Детелина“ – к.к. „Зл.пясъци“ Организатор: отдел ”Семейно служене “ към ЦАСД. Записване: сем.Къневи.
 • Конгрес на Интер-европейска дивизия “Народ 7.0-заедно напред”. Oт 17 до 23 септември 2019г. в к.к. „Белла Италия“ – гр.Линяно, Сабиядоро -Италия. Организатор: отдели ”Сем. служене“, „Детско Служене“, “Служба на жените” към ЦАСД. Записване: Красимира Колева. Срок: 15 май 2019г.
 • Национална здравна конференция от 20 до 22 септември 2019г. в хотел „Детелина“ – к.к. „Зл.пясъци“, орг. : Здравен отдел на ЦАСД, записване : д-р Десислава Герасимова.