• Църковно събрание. Днес и на 28.12.2019г. след проповедта ще се проведе църковно събрание относно избора на делегати за националния събор 2020г.
  • Молитвено утринно бдение. Всеки вторник сутрин от 7:30ч. до 8:30ч. отг. : п-р Витан Вълев
  • Рождествени беседи на 20.12.2019г. от 18:00ч. „Знакът на Месия“
    На 21.12.2019г. от 11:00ч. „Даровете на Младенеца“. Говорител: п-р Пламен Иванов
  • Нова година. На 28.12.2019г. от 19:30ч. нека заедно посрещнем новата година след библейския дискусионен форум.
  • Молитвена десетдневка от 03.01.2020г. до 11.01.2020г.
  • ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ на 11.01.2020г.