• Тази неделя от 16:00, в зала 11 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.
  • В книжарницата са налични календари за 2019-та година. Еднолистен – 0.70 лв; Шестлистен със спирала – 1.50 лв; Красива България – 3.50 лв.
  • До 22-ри декември 2018 год. тече записване за мисионска книга за 2019-та година, „Надежда за семействата днес“ – 0.90 лв + подарък, книгата „Основни учения на Библията“. Отговорник: Жени Симеонова.
  • На 17-ти декември от 19 часа ще се проведе църковен съвет.
  • На 12-ти и 19-ти януари 2019 год ще се проведе господна вечеря.