МАЛКИ ГРУПИ
От 18 януари 2021 г. стартира обучение за създаване и провеждане на малки групи. Отговорник  Иво Иванов.

Заседание на църковния съвет на 20.01.2021 г. от 19:00 ч.

„ХРИСТИЯНСКА МИСЪЛ“
До 20.02.2021 г. продължава абонаментната  кампания за официалното издание на ЦАСД цена: 12 лв. Отговорник: с. Емилия Златева.

„СЕМЕЙНИТЕ ВРЪЗКИ ПОД КАРАНТИНА“
30.01.2021 г. от 15:30ч. водещ: с. Мариана Карагьозова, специалист по емоционална интелигентност.