• МлаДоС – Велинград 25 август – 1 септември, 2019 г. „Твоята ръка ще направи разликата“
    Организатор – Младежки отдел към ЦАСД – България