• Тази неделя от 15:00, в зала 12 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.
  • На 9-ти февруари 2019 ще се проведе църковно събрание. Ще се представи финансов отчет и ще се обсъжда църковното членство.
  • Д0 23-ти януари 2019 г. (понеделник до четвъртък) Стефан Шрайбер предлага профилактични дентални прегледи. За контакт: 0876396899