• Тази неделя от 16:00, в зала 14 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Маринка Контарова.
  • На 4-ти февруари (понеделник) 2019г. Среща на църковен съвет от 19 часа в зала 14.
  • На 9-ти февруари 2019 ще се проведе църковно събрание. Ще се представи финансов отчет и ще се обсъжда църковното членство.
  • Умоляват се всички учителки от ДСУ от 1 и 3та групи след като свършат с учебния час при децата в събота сутрин да предават урока си на следващата учителка по график. Отговорник Теодора Кънева.