• Тази неделя от 16:00, в зала 14 на църква Варна-Център се провежда молитвено-дискусионен час. Отговорник е Кирил Куманов.
  • На 27-ми февруари от 19:00 заса ще се проведе заседание на църковния съвет.
  • Пролетна молитвена седмица „Решаващи срещи“ от 16.03.2019г. до 23.03.2019г.