Молитвено-дискусионната група е в почивка до септември.

На 07.08.2021 ще се проведе църковно събрание във връзка с църковно членство.

Господна Вечеря ще се проведе на 04.09.21 и 11.09.21 г.

От 22 до 29 август 2021 г ще се проведе Здравен лагер в хотел „Детелина“ – к.к. „Зл.пясъци“. организатор: Здравен отдел на ЦАСД. Краен срок за записване : 15.07.2021г.
тел. за справки : Албена Бошинова, управител – 0889320032

От 12 до 19 септември 2021 г ще се състои Традиционно летуване  в хотел „Детелина“ – к.к. „Зл.пясъци“. Организатор: отдел ”Семейно  служене “ на ЦАСД.
Краен срок за записване: 30.08.2021г.
За повече информация –мобилни телефони: п-р Павел Кънев – 0886492212; Гинка Кънева–0886492246; Вирджиния Чирпанлиева – 0885521206