• От 18.04. 2020 г. се възстанови инициативата на проект „Живей“ – „Библейски дискусионен форум“.
  Всяка събота до края на извънредното положение ще се разглеждат есхатологични притчи. Поредицата е предназначена основно за наши приятели неадвентисти. Повече информация на страницата на проект “Живей“ във Facebook.
 • Молба към всички сестри и братя: да популяризират поредицата на съботно-вечерните теми на Проект “Живей” във фейсбук, като ги харесват и препращат, тъй като са предназначени за приятели
 • Десятъци и дарения.
  1. По левовата сметка на СЦАСД : Банка ДСК, IBAN: BG08STSA93000001433315, BIC код: STSABGSF
  2. По валутната (в евро) сметка на СЦАСД: Банка ДСК; IBAN: BG32STSA93000019134995, BIC код: STSABGSF
  Призоваваме тези, които не ползват интернет банкиране, да събират своите десятъци и доброволни дарения до момента, в който ще могат да ги внесат лично в църквата след отмяна на извънредното положение.
 • „Заедно в молитва“
  Понеделник: Библейско послание с обратна връзка и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.
  Вторник: Утринно бдение с обратна връзка и молитва от 7:30 ч. до 8:30ч.
  Сряда: Библейско послание с обратна връзка и молитва от 20:30ч. до 21:00ч.
 • Близки в изолация.
  Всеки, който иска да се включи в интернет група през седмицата, да сe свърже с главните дякони: Атанас Стойков, Иванка Георгиева или с п-р Витан Вълев.
 • Инициатива 100 дни на молитва от 27.03 до 4.07.2020 г.
  За дълбоко, лично посвещение и пробуждане за мисия; За местните ни църкви, да преживеят мощното изливане на Светия Дух;
  За особената ситуация в нашите църкви и по света създадена от пандемията Covid-19
  Всекидневно молитвено общение във времето между 20.00 и 21.00;
  В пост и молитва всяка първа събота от месеца – 4 април, 2 май, 6 юни и 4 юли.
 • «Хоуп Ченъл» ще излъчва ежедневни утринни бдения и ежесъботни проповеди.
 • На сайта на Съюза има достоверна информация за извънредното положение.
 • Всеки, който иска да отправи видео поздрав към църквата, може да направи 20-30 секунден запис и да качи клипа на dox.abv.bg.
 • Трудова заетост и финанси.
  Съюзният съвет предоставя възможност за консултиране по казуси касаещи трудовата заетост и финансите, възникнали в резултат на извънредното положение в страната. Въпросите си може да изпращате на имейл: afissues@gmail.com
 • До всички дякони: Молба към всички дякони да съберат данни за СУ уроци, учителски уроци и утринни бдения и да ги предадат на Жанна Стефанова 0887757835 и Карола Петрова 0898445442 до края на месец април 2020.