Вторник и четвъртък от 18.00 часа
в зала 14 ще се провежда Библейски курс с водещ пастор Иван Попов.

Срока за записване за съботно училищни уроци е до 09.10.2021 г.
Отговорник: Карола Петрова