От 18 юли 2020 започна провеждане на зелено богослужение, едновременно с богослужението тук в залата. За организация на зеленото богослужение и координация на транспорта, може да се обръщате към Благовест Петров.

Молба към всички сестри и братя. Да бъдат спазвани всички противоепедимични мерки в залата за богослужение:

  • Носене на маски
  • Дистанция, дисциплина, дезинфекция, самоконтрол

Дарения за Съботно училище ще се събират в белите пликове, заедно с другите дарения

Брошури. Всеки, който иска може да се запише за брошури подходящи за подарък. Автор Марк Финли – «Надежда в кризата». Символична цена от 6 ст. Отговорник Жени Петкова.

Отправен е призив към църквата за доброволци за обслужване на болен мъж за 1 час през деня. За повече информация се обръщайте към дежурен старейшина